20210112 bannerlibservice

banner covid2
Science DirectSageEconlitKnovelAIPProquestScopusSciFinderWileyWestlawฺBusiness Source CompleteASMEAPSTDC

 QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives  QuickLinkh talk QuickLinkh activuties QuickLinkh Recovered 07Untitled 3bannerp

CPTPP

CPTPP: ความตกลงทางการค้าใหม่ คนไทยจะได้หรือเสียประโยชน์

            ข้อตกลงทางการค้าที่กำลังอยู่ในกระแสวิพากษ์ในขณะนี้ก็คือ CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) ที่มีข้อบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นข้อจำกัดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของประเทศไทย เพราะยังมีข้อกังขาในแง่ ที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองไทยไปทำการวิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชใหม่ และจดสิทธิบัตร ส่งผลให้เกษตรกรไทยที่นำพันธุ์พืชใหม่นี้มาปลูกจะไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนที่เคยทำมา จำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูก ส่งผลให้ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ UPOV 1991 จากฐานข้อมูล Scopus มีทั้งหมดจำนวน 150 เรื่อง แบ่งตามสาขา

>>> คลิกที่นี่เพื่ออ่านงานวิจัย <<<

Books Recommendation

 • การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

  การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

 • MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐี

  MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐี

 • ฉลาดเรื่องเงิน ชีวิตติดปีก

  ฉลาดเรื่องเงิน ชีวิตติดปีก

 • การสร้างชาติญี่ปุ่นด้วยเศรษฐกิจ

  การสร้างชาติญี่ปุ่นด้วยเศรษฐกิจ

 • การบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์

  การบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์

 • เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร

  เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร

 • รายวิชาที่ 2 การปลูกข้าวแบบลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร

  รายวิชาที่ 2 การปลูกข้าวแบบลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร

 • การจัดการขั้นสูง : เอกสารประกอบการสอน

  การจัดการขั้นสูง : เอกสารประกอบการสอน

News & Events

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri