QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives QuickLinkh talk QuickLinkh activuties

3-31 Aug 2020
Mon-Fri: 8.00 am-6.30 pm
Sat: 10.00 am-6.00 pm
Sun: Close
Official Holidays: Close

View all opening hours

20200702 clarivate led th

   ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนุกกับกิจกรรม Web of Science Quiz 2020 ในช่วง COVID-19 ระบาดและต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและ Work From Home เพื่อชิงรางวัลใหญ่ บัตรกำนัล Shopping Mall มูลค่า 100USD 

เพียงตอบคำถามง่าย ๆ จำนวน 3 ข้อที่  https://bit.ly/2zW4rIh

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ Clarivate Analytic 

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 กรกฎาคม 2563 


  Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ของบริษัท Clarivate Analytic ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคีดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Articles) ซี่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากวารสารที่มีคุณภาพใม่น้อยกว่า 15000 รายชื่อ สามารถเชื่อโยงไปยังบทความหรือผลงานอื่น ๆ ที่เดี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ (Related Record) จากผลการสืบค้นที่ได้ 

  ความสำคัญของการใช้ Citation Database ในการทำวิจัยคือ Citation Database ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิชาการ (Cited References) ว่ามีบทความใดที่นำผลงาน บทความ เอกสารสิทธิบัตร ที่มีผู้อื่นทำไว้แล้วไปใช้ในการอ้างอิงบ้าง และด้วยวารสารที่ถูกทำ Index ในฐานข้อมูล Web of Science นี้เป็นวารสารที่มีคุณภาพ จึงมีประกาศของ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2562 ว่า Web of Science เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

(อ้างอิงจาก https://lib.ku.ac.th/2019/images/Publishing/Ratchakitja_2562.pdf

   ในปี พ.ศ. 2562 หรือ ค.ศ. 2019 มีผลงานของอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Index อยู่ใน Web of Science หลายบทความ และทางสำนักพิมพ์ Clarivate Analytic เจ้าของ Web of Science ได้แสดง Top 5 ของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากที่สุด (รายงานจาก Web of Science เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563) คือ 

ชื่อวารสาร

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์

ค่า Impact Factor

ค่า Quartile

Scientific Report

11

4.01

Q1

Chiang Mai Journal of Science

14

0.34

Q4

Materials Today Proceeding 

14

-

-

Italian Journal of Food Science

11

0.74

Q4 

** ค่า Impact Factor คือ เครื่องมือที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร โดยคิดจากจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี 

** ค่า Quartile เป็นค่าที่ใช้จัดกลุ่มคุณภาพของวารสารในแต่ละสาขา มี 4 ระดับ Q1 คือวารสารที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในกลุ่ม และ Q4 คือวารสารที่มีคุณภาพต่ำที่สุดในสาขา

Web of Science ได้จัดอันดับผลงานของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการอ้างอิงมากที่สุดในปี 2019 ดังต่อไปนี้ 

Importance-Performance Analysis based SWOT analysis
By: Phadermrod, Boonyarat; Crowder, Richard M.; Wills, Gary B.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT   Volume: ‏ 44   Pages: ‏ 194-203  
Published: ‏ FEB 2019
Times Cited: 29 (Highly Cited Paper in field)

Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructures
By: Seekaew, Yotsarayuth; Wisitsoraat, Anurat; Phokharatkul, Ditsayut; et al.
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL   Volume: ‏ 279   Pages: ‏ 69-78  
Published: ‏ JAN 15 2019
Times Cited: 22

Microwave heating extraction of pectin from lime peel: Characterization and properties compared with the conventional heating method
By: Rodsamran, Pattrathip; Sothornvit, Rungsinee
FOOD CHEMISTRY   Volume: ‏ 278   Pages: ‏ 364-372 
Published: ‏ APR 25 2019
Times Cited: 19 (Highly Cited Paper in field)

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูล Web of Science โดยเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.ku.ac.th ** 

Books Recommendation

 • กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม

  กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม

 • การออกแบบระบบการเรียนการสอน

  การออกแบบระบบการเรียนการสอน

 • ภาษาศาสตร์ประยุกต์ : สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษา

  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ : สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษา

 • การเป็นผู้ประกอบการ

  การเป็นผู้ประกอบการ

 • อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย / บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้องกีรติ, กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562

  อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย / บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้องกีรติ, กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562

 • รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี 2562

  รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี 2562

 • แบรนด์ดังๆ เขาตั้งราคาสินค้ากันยังไง

  แบรนด์ดังๆ เขาตั้งราคาสินค้ากันยังไง

 • พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่

  พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่

 • คู่มือนักพัฒนาไอโอที

  คู่มือนักพัฒนาไอโอที

 • ไกล กะลา

  ไกล กะลา

News & Events

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คู่มือแนะนำบริการ

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website