ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ
  1.1 ผู้ใช้บริการภายนอก ใช้บริการห้องสมุดโดยไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  1.2 ผู้ใช้บริการภายนอก ใช้บริการห้องสมุดและมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 2. สิทธิ์การยืมและระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการภายนอก มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
 3. อัตราค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับห้องสมุดอื่น ๆ
  3.1 อัตราค่าบริการยืมตัวเล่มในประเทศ (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการภายใน)
  3.2 อัตราค่าบริการขอสำเนาหรือขอไฟล์จากในประเทศ
  3.3 อัตราค่าบริการสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. อัตราค่าบริการสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. อัตราค่าบริการพิมพ์งานห้องอินเทอร์เน็ต
 6. อัตราค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website