ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์

ประเภทสิ่งพิมพ์

ประเภทสมาชิก

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาการยืม

ค่าปรับต่อรายการ

เฉพาะสำนักหอสมุด บางเขน

เฉพาะห้องสมุดคณะ/วิทยาเขต

ไทย

อังกฤษ

หนังสือทั่วไป

สมาชิกภายนอก

5  
กรณีต้องการยืมคณะ/วิทยาเขต
ติดต่อผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

5 บาท/วัน

นิสิตปริญญาตรี

20

10

นิสิตปริญญาโท /

บุคลากร มก.

30

15

นิสิตปริญญาเอก

40

20

อาจารย์

40

20

1 เดือน

หนังสือสำรอง

สมาชิกทุกประเภท

1

(ตามสิทธิ์การยืมของแต่ละห้องสมุดคณะ/

วิทยาเขต)

1 คืนยืมได้หลัง 15.00น.
คืนก่อน 9.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ชั่วโมงละ    5 บาท
30 บาท/วัน

3 คืนยืมตามปกติ

10 บาท/วัน

Eco Library

สมาชิกทุกประเภท

3

-

1 สัปดาห์

5 บาท/วัน


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website