สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย "Research Square" ณ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 ซึ่งกำหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) โดยจัดเป็นโซนนั่งอ่าน จำนวน 4 โซน (โซน K U L C) ประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยว จำนวน 62 ที่นั่ง, ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ให้บริการเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืม Key card เพื่อเข้าออกพื้นที่ส่วนนี้  

เวลาเปิดให้บริการ : ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์​  8.30 - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์​ 11.00 - 18.30 น.

เวลาเปิดบริการ : ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์​ - ศุกร์ 8.30 -16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website