vocabulary of risk management

หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ / ผู้เขียน พัชรวีร์ ตันประวัติ, มุทริกา พฤกษาพงษ์, กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2557

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในแนวคิด ความหมาย และการปฏิบัติ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยการรวบรวมคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้วยการจัดเรียงคำศัพท์ตามตัว
อักษรภาษาอังกฤษ การบัญญัติศัพท์ภาษาไทยด้วยการคิดศัพท์บัญญัติใหม่ การทับศัพท์ และการอิงตามศัพท์บัญญัติเฉพาะด้าน และอธิบายความหมายของศัพท์นั้นๆ

Call No. GE146 .พ112

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri