2healtycare architecture

สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา / ผู้เขียน โกศล จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ], นนทบุรี : สุขศาลา, 2559

หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการเยียวยาของสถานพยาบาลของรัฐ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการออกแบบปรับปรุงสิ่งแวดล้อม/อาคารหรือใช้เป็นความรู้ในการพิจารณาแบบที่สถาปนิกออกแบบให้ พร้อมกรณีตัวอย่าง และแนะนำเครื่องมือง่ายๆในการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาที่
สถานพยาบาลต่างๆสามารถใช้ในการประเมินตัวเอง

Call No. RA967.75 .ส14

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri