crop production under stress

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด / ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

สภาวะเครียด เกิดจากการมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ หรือมีมากเกินไป เช่น ร้อนไป น้ำมากเกินหรือน้อยเกิน ดินขาดธาตุอาหารหรือมีสารพิษจาก
การสะสมของเกลือ ความเข้าใจในการบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่ใช้อธิบายการตอบสนองของพืชจ่อปัจจัยจำกัด มีความสำคัญต่อการจัดการใน
ระบบการเพาะปลูกพืช หนังสือ การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด เล่มนี้ให้ภาพรวมถึงาวะเครียดที่ประสบได้ทั่วไปในระบบการปลูกพืชในประเทศไทย และเป้นการสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ศึกษาวิจัยต่อไป

Call No. SB112.5 .ช15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri