dairy herd management

การจัดการฝูงโคนม / จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, นครปฐม : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

เนื้อหาของหนังสือ การจัดการฝูงโคนมเล่มนี้ มุ่งเน้นเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดาการฝูงโคนม โดยเฉพาะการจัดการเพื่อลดผลกระทบของภุมิอากาศร้อนชื้นต่อผลิต
ภาพการผลิตของฝูงโคนมเป้นสำคัญเนื้อหาครอบคลุมสถานการณืการผลิตน้ำนมดิบ การจัดการฝูงโคนนมและปัญหาเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โรงเรือนโคนมและการจัดการ การ
บันทึก การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลโคนม การคัดเลือกพันธุกรรมโคนม อาหารโคนมและการจัดการ การคำนวณสูตรอาหารสำหรับโคนมที่เลี้ยงในภูมิอากาศร้อนชื้น การจัดการการอักเสบและการจัดการโรคทางกระบวนการสร้างและสลายโภชนะการจัดการความสมบูรณ์พันธุ์โคนม รวมทั้งการควบคุมคุณาพน้ำนม

Call No. SF239 .จ371 2561

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website