canapist

วงจรชีวิตของต้นกัญชาและการดูแลเพื่อนำไปสกัดเป็นยา / โดย นัทธวงศ์ อนิวรรตน์, กรุงเทพฯ : พราว เพรส(2002), 2562

หนังสือ วงจรชีวิตของต้นกัญชาและการดูแลเพื่อนำไปสกัดเป็นยา เล่มนี้นำเสนอข้อมูลวงจรชีวิตของต้นกัญชาตั้งแต่เมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวและขั้นตอนดูแลรักษาพืชกัญชาให้สมบูรณ์
เพื่อที่จะนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อต้นกัญชา วิธีการป้งอกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ขั้นตอนการเพาะปลูกจากเมล็ดและการโคลนนิ่ง การดูแลกัญชาในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต
การบำรุงรักษาต้นกัญชาเพื่อให้ได้ดอกที่สมบูรณ์ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม การป้องกันกำจัดโรคและแมลง ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวและการบ่ม การสกัดกัญชาในรูปแบบต่างๆ

Call No. SB295.C35 .น114

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri