soil and groundwater

การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน : การออกแบบเชิงปฏิบัติ / จีมา ศรลัมพ์, กรุงเทพฯ : The one printing, 2563

หนังสือ การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน : การออกแบบเชิงปฏิบัติ เป็นตำราประกอบวิชา Soil and Groundwater Remediation เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการศาสตร์ที่ได้เรียนมาในการออกแบบระบบการจัดการกับการปนเปื้อนสารมีกำจัดได้ยาก
ในดินและในน้ำใต้ดิน เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสารปนเปื้อนและการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน ทั้งด้านนิยามความเป็นอันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องสมบัติทางกายภาพและหลักการของชั้นดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการปนเปื้อนของ
สารเคมี เรื่องขั้นตอนการศึกษาพื้นที่ปนเปื้อน เรื่องการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน เช่น การสูบเพื่อบำบัดและควบคุมการปนเปื้อน และเทคโนโลยีการฟื้นฟู

Call No. TD878 .จ36 2563

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri