poor economics

เศรษฐศาสตร์ความจน : ปฏิวัติความคิดเกี่ยวกับวิธีพิชิตความยากจนโลก / Abhijit V. Banerjee และ Esther Duflo เขียน ; ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ แปล, กรุงเทพฯ : Salt , 2563

หนังสือ เศรษฐศาสตร์ความจน : ปฏิวัติความคิดเกี่ยวกับวิธีพิชิตความยากจนโลก เล่มนี้พยายามหาคำตอบให้กับคำถามโลกแตกเรื่องความยากจน พยายามหาเหตุผลในวิธีการใช้เงินของคนยากจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินไปใน
การซื้อหวย ซื้อเหล้า เป็นสมาชิกวงแชร์หลายวงเพื่อให้มีบ้านเป็นของตัวเอง การติดตามหาคำตอบในหนังสือทำให้ผู้อ่านได้สาระ เพลิดเพลิน ตลอดจนแรงบันดาลใจ สิ่งทีหนังสือเล่มนี้บอกเราคือ คนจะหลุดพ้นจากความจนได้
ต้องรู้สึกมีหวัง

Call No. HC59.7 .บ55

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri