best place to work

ที่ (น่า) ทำงาน : ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอด / Ron Friedman เขียน ; นรา สุภัคโรจน์ แปล, กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563

ปัจจุบันงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การทำงานของพนักงานเป็นมากกว่าการทำงานประจำซ้ำๆซากๆ แต่ต้องการความร่ววมมือ วางแผน และคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อการเติบโตขององค์กร ที่ทำงานจึงต้องมีสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หนังสือเล่มนี้แนะนำการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้โดยไม่ต้องพึงพาโบนัส วิธีเลือกคนเข้าทำงาน
วิธีสร้างความภูมิใจในบริษัท การจัดการความขัดแย้ง และวิธีพัฒนาความสามารถในการโน้มน้าว

Call No. HF5549.5.M63 .ฟ171

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri