how to be boss

คู่มือหัวหน้างานบริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2563

หนังสือ คู่มือหัวหน้างานบริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง เล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาและคำถามในการบริหารจัดการพนักงานในองค์กร โดยแบ่งคำถาม-คำตอบเป็นหมวดๆ ได้แก่ ปัญหาการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
ปัญหา วันหยุด วันลา ปัญหาการลาออก ปัญหาเรื่องการเลิกจ้าง ปัญหาเรื่องค่าจ้างเงินเดือน ปัญหาการขาดลามาสาย และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน

Call No. HM1261 .ธ217

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri