active learning

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, กรุงเทพฯ : พ. เดชะคุปต์, 2563

หนังสือ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา เล่มนี้นำเสนอวิธีการปฎิบัติในการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กๆมีความสุขและสนุก บนความแตกต่างในความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็กแต่ละคน
เพื่อตอบคำถามว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรับและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีวิธีการอย่างไร แบบใดมีผลต่อการเสริมสร้างทักษะต่างๆของเด็ก การออกแบบการเรียนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สร้างเด็ก 4.0 ทำได้หรือ
และทำอย่างไรให้ง่าย ไม่เพิ่มภาระในการทำงาน กลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเด็ก เสริมทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และผ่านแบบทดสอบของชาติ

Call No. LB1027.23 .พ36 2563

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri