aquar breeding

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเบื้องต้น / อุทัยรัตน์ ณ นคร, กรุงเทพฯ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563

หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเบื้องต้น เล่มนี้เกิดจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์การวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ เนื้อหาเป็นความรู้เบื้องต้นที่ผู้อ่านควรมีความเูพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์
หรือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์อยู่บ้าง ประกอบด้วยเรื่อง พารามิเตอร์ทางพันธุกรรม อัตราพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม การคัดเลือกและการจับคู่ผสมพันธุ์หลังการคัดเลือก การผสมข้าม การผสมเลือดชิด เป็นต้น

Call No. SH155.5 .อ441

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri