semantics

อรรถศาสตร์เบื้องต้น / สุริยา รัตนกุล, นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
อรรถศาสตร์ คือการศึกษาความหมายในภาษา หรือศาสตร์แห่งความหมายนั่นเอง เนื้อหาในตำราเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิดวิชาอรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์ในภาษาพูด ความสัมพันธ์วิชาอรรถศาสตร์
กับวิชาอื่นๆ ประเภทของความหมาย ความหมายในระดับต่างๆของภาษา การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ภาคประวัติ การศึกษาความหมายตามแนวนักภาษาศาสตร์เน้นโครงสร้างที่ให้
ความสำคัญกับหน้าที่ของหน่วยต่างๆในภาษา และแนวคิดเรื่องความเป็นสากลของภาษา และประวัติความเป็นมา ทฤษฎี แนวคิดของการศึกษาความหมายในภาษาของปราชญ์
Call No. P325 .ส47 2560   

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri