สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ ; บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข, กรุงเทพฯ : 113, 2562

หนังสือ สามก๊กบนเส้นขนาน เป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ เล่าเรื่องที่คนไทยควรรู้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในสามก๊ก โดยเหตุการณ์หลังปีพ.ศ. 2547 มีสีสันและโครงส้รางตรงกับสามก๊กมาก จนทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบแบบฉากต่อฉาก ตัวละครต่อตัวละคร เป็นไปได้ สามก๊กบนเส้นขนาน คือการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเปรียบเทียบกับจีน การศึกษาประวัติศาสตร์สองแผ่นดินสองยุคทำให้เราเข้าใจว่า ในเรื่องการเมือง มนุษย์เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่บทเรียนอันเจ็บปวดของคนในอดีตคือบันไดให้เราก้าวขึ้นไปสู่สังคมอุดมคติ แต่คำถามคือ เราจะเรียรู้จากบทเรียนเหล่านั้นหรือไม่
Call No. JQ1745 .ว351

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri