มายานวัตกรรม The Myths of Innovation / Scott Berkun เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล, กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2562

มายาคติเกี่ยวกับ นวัตกรรม คือความทันสมัย ยิ่งใหญ่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิชาการ และต้องเกิดในระดับมหัพภาค หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อย
และความเข้าใจผิดสูงสุด 10 ประการ จากการค้นคว้าของผู้เขียน คือ นวัตกรรมเกิดจากวาบความคิด / ประวัติศาสตร์นวัตกรรมเป็นเส้นตรง / นวัตกรรมมีระเบียบวิธีแบบแผนชัดเจน / คนทุกคนย่อม
นิยมชมชอบความคิดใหม่ๆ / นักประดิษฐ์ชั้นเซียนล้วนฉายเดี่ยว / ความคิดดีๆหากยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร / เจ้านายของเราย่อมรู้เรื่องนัวตกรรมดีกว่าเรา / ความคิดที่ดีที่สุดย่อมชนะ /
การหาทางออกสำคัญกว่าการตั้งโจทย์ให้ชัด / ขึ้นชื่อว่านวัตกรรมแล้วย่อมดีเสอ
Call No. T173.8 .บ59

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri