ศาสนากับความรุนแรง / บรรณาธิการโดย ปรีดี หงษ์สตัน และ อัมพร หมาดเด็น, กรุงเทพฯ : Illuminations editions, 2562

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือว่าด้วยสันติวิธีที่มีเป้าหมายเพื่อหาสูตรสำเร็จในการลดความรุนแรง และไม่สามารถตอบคำถามที่ว่า ศาสนาใดมีความรุนแรงมากที่สุด แต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจ
ศาสนาและความรุนแรงที่อาศัยการรวบรวมความจากผู้ที่สังเกตการณ์เหตุการณ์จากสถานที่และเวลาอันหลากหลายให้มากที่สุด ด้วยการระดมข้อเขียนจำนวมาก ที่จะทำให้เราเริ่มเห็นภาพความสัมพันธ์
ระหว่าศานากับความรุนแรง เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1)ประวัติศาสตร์ / ศาสนา / ความรุนแรง: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เรื่อง จากพหุนิยมอาณานิคมสู่พหุวัฒนธรรมนิยม
หลังอารานิคม: บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยชาติพันธุ์และควาเป็นพลเมืองในมาเลเซีย 2) ประวัติศาสตร์ / ศาสนา / ความรุนแรง: เอเชียใต้ เช่น เรื่อง ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธี
3) ประวัติศาสตร์ / ศาสนา / ความรุนแรง: บ้าน เช่น เรื่อง มโนทัศน์ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในชายแดนใต้

Call No. BL65.V55 .ศ28

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website