พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ / ดลชัย บุณยะรัตเวช เขียนม, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561

หนังสือ พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ เล่มนี้นำเสนอเทคนิคการโน้มน้าวใจที่มีเสน่ห์อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากกำหนดเป้าหมาย การโน้มน้าวใจเพื่อเซตคำตอบที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้
ฟังได้อย่างกระชับทรงพลัง และสะกดใจ จนจบบทสนทนาได้ด้วยดี เป็นหนังสือที่มีบทเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ฝึกสังเกต และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการพูดโน้มน้าวมาเพิ่มเสน่ห์ให้กับทุกจังหวะ
ของการสื่อสาร และสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง

Call No. HF5718.22 .ด17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri