เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ / บรรณาธิการ สุไลพร ชลวิไล, กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2562

หนังสือ เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ เล่มนี้เป็นความพยายามที่จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือแอลจีบีทีไอคิวในสังคมไทยในแง่มุม
ต่างๆ นับตั้งแต่ปรากฎหลักฐานในอดีตมาจนถึงปรากฎการณ์การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศมากมายในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมุมมองความคิด ทั้งในแง่บวกและแง่ลบเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ตลอดจนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ เพื่อให้ได้มีที่ยืนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมของบุคคลกลุ่มนี้

Call No. HQ21 .พ581

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri