ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื้นที่ / วิริยะ สว่างโชติ, กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562

หนังสือร็อกศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทที่ทำให้กำเนิดและผลิตดนตรี รวมถึงบริบทที่ตอบรับกับการทำให้ดนตรีเป็นกระแสนิยม ซึ่งตามมาด้วยการเป็นแหล่งขยายการลงทุนของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม การข้ามวัฒนธรรมและได้รับการตอบรับและไปมีอิทธิพลทางวัมนธรรมร่วมสมัยกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง บริบทที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน และดัดแปลงทางดนตรีให้เข้ากับฐานรากทางวํมนธรรม
ของอีกวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์ดนตรีแนวร็อกในแนวทางดังกล่าว

Call No. ML3534 .ว37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri