ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง / วิภาวี บริบูรณ์, กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562

เนื้อหาในหนังสือ ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง เล่มนี้นำเสนอวิธีการเรียนวิธีการเขียนรูปมนุษย์ในงานศิลปะไทยวิธีใหม่ เป็นวิธีที่พยายามเทีบเคียงกับงานศิลปะตะวันตก เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนศิลปะในในช่วงเวลาปัจจุบัน เน้นความเข้าใจเป้นหลัก ในบทแรกๆ วิธีการคือหยิบเอาตัวอย่างงานและบางวิธีการของตะวันตกมาเทียบกับของไทย โดยมีคำอธิบายกำกับแต่ละหน้า
แต่ละหมวดหมู่ เริ่มต้นจากการเขียนหน้าคน สัดส่วนรูปคนในจิตกรรมไทย มือ และเท้า การวางโครงท่าทาง การเขียนมนุษย์ ลิง และยักษ์ โครงร่างยักษ์และลิง การเขียนมือเท้ายักษ์และลิง
องค์ประกอบของเส้น องค์ประกอบในพื้นที่จำกัด และองค์ประกอบในพื้นที่ไม่จำกัด

Call No. ND1021 .ว36 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri