กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

หนังสือ กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง เล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าของโครงการหลวง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการปลูกบนที่สูงและการเข้าสู่อุตสาหกรรม
แปรรูปและการตลาด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน และศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง บ้านแม่โถ บ้านสามหมื่น บ้านพุย บ้านแม่สาใหม่ บ้านขุนวาง
และบ้านหนองหล่ม เป็นต้น พบว่าการปลูกกาแฟของโครงการหลวงส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูงเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพและความสามารถในการปลูกบนที่สูงที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้ อัน
เป็นผลสอดคล้องกับพระราชดำริพระราชทานเรื่อง "การปลูกพืช 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง" เนื้อหาในเล่มเล่าถึงการพัฒนากาแฟโครงการหลวงอย่างครบวงจร และเอื้ประโยชน์ต่อการพัฒนาที่สูงอย่าง
ดียิ่ง จึงได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น "กาแฟของพ่อหลวง"

Call No. HD9199.T352 .พ12

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website