สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม / วิมล สอนแจ่ม, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้ด้านเทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเชิงสถิติ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจงานการสำรวจ
กล่าวถึงปัญหาในการสุ่มตัวอย่าง ลักษณะโครงสร้างของประชากรและกรอบตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม หลัการเลือกแผนการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่งตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบระบบ และการสุ่มตัวอย่างแบบผสมรวม

Call No. GE45.S25 .ว36

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website