แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ / มารุตพงศ์ ปัญญา, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

หนังสือ แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เล่มนี้กล่าวถึง สมบัติของแลคโตบาซิลลัส เทคนิคการคัดแยกและจำแนก การประยุกต์ใช้โพรไบโอติดในคน จีโนม
ของแลคโตบาซิลลัส พลาสมิดและหน้าที่ เรื่องของชัดตเทิลเวกเตอร์และการสร้าง ระบบควบคุมการแสดงออกของยีน การออกแบบตำแหน่งโปรตีนในเซลล์แสคโนบาซิลลัส และการ
ประยุกต์ใช้แลคโตบาซิลลัสเพื่อสร้างโปรตีนชนิดเฮเทอโรโลกัสทั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์แลคโตบาซิลลัสในทางการแพทย์

Call No. QR82.L3 .ม27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website