10 years Syncrotron

หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน / สราวุฒิ สุจิตจร ... [และคนอื่น ๆ], นครราชสีมา : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2561

หนังสือ หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สำหรับประชาชน และผู้ที่สนใจเนื้อหาในเล่มยังได้รบวรวมผลงานวิจัยต่างๆ
ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนทั้งที่เป็นผลงานร่วมและเอกชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และเส้นทางการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนของ
ประเทศไทย โดยเนื้อหาแบ่งเป็นหมดหมู่ต่างๆ เช่นซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการแพทย์ซินโครตรอนกับงานอุตสาหกรรมอาหาร ซินโครตรอนกับงานวิจัยทางการเกษตร
ซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และยาง ซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมโลหะ ซินโครตรอนกับงานนิติวิทยาศาสตร์ ซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านโบราณคดี ซินโครตรอนกับผู้ด้อย
โอกาส เป็นต้น

Call No. QC793.5.E622 .ห15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri