elephant

นวัตกรรมช้างบำบัดเด็กออทิสติก / นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์, เชียงใหม่ : โครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561

หนังสือ นวัตกรรมช้างบำบัดเด็กออทิสติก เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการ ด้วยโปรแกรมช้างบำบัด ที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2561
ที่กล่าวถึงความเป็นมาของช้างบำบัด ลักษณะอาการและปัญหาของเด็กออทิสติก การนำสัตว์มาบำบัดปัญหาสุขภาพของมนุษย์ เพื่อเพิ่มความสามาถในการเคลื่อนไหวร่างกาย
การสื่อสาร การเข้าสังคม การรับรู้สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม

Call No. RJ506.A9 .น115

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri