Prem

กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม / วาสนา นาน่วม, กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2562

หนังสือ กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม เล่มนี้บันทึกเรื่องราวชีวิตของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายทหารม้าที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีอำนาจบารมีมากที่สุดในแวดวงกองทัพ
และการเมืองไทย ชีวิตที่รักชาติบ้านเมือง รักกองทัพ และจงรักภักดีอย่างที่สุด ตลอดชีวิตการทำงานทั้งในหน้าที่ทหาร นายกรัฐมนตรี องคมนตรี และประธานองคมนตรี ล้วนเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง นำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติหลายครั้งหลายคราว โดยเฉพาะคราวที่คนไทยเราต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงหลังเหตุการณ์
19 ตุลาคม 2519 ด้วยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 เปิดโอกาสให้คนไทยที่ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้กลับมาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทย เพื่อลดการสูญเสียชีวิต
และยังสลายขั้ว พคท. ให้หมดไปจากประเทศไทย หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวและบุคคลต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่าน เป็นบันทึกเรื่องราวชีวิตและแนวคิดที่มีคุณค่าของรัฐบุรุษผู้ยิ่ง
ใหญ่ กระตุ้นเตือนให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณธรรมในการดำรงตน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และชาติบ้านเมือง

Call No. DS570.6.P72 .ว281 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri