Rama IV

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ "ดาราศาสตร์" กับ "โหราศาสตร์" ในสังคมไทยสมัยใหม่ / สิกขา สองคำชุม บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชั่น อิดิชั่นส์, 2562

หนังสือ พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ "ดาราศาสตร์" กับ "โหราศาสตร์" ในสังคมไทยสมัยใหม่ รวบรวมบทความที่นำเสนอคำอธิบายพระปรีชาสามารถทางด้าน
โหราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ทรงใช้ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2411 เช่น บทความ เรื่องพระจอมเกล้าฯกับโหราศาสตร์
ไทย ที่กล่าวถึงความรอบรู้ทางวิชาโหาศาสตร์ทั้งตำราสุริยยาตร์คำนวณดาวเคราะห์และปกรณ์โหรอื่นๆ หรือบทความเรื่อง การพิสูจน์การทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาของพระบาม
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อสรุปยืนยันว่าพระองค์ทรงต้องคำนวณการเกิดสุริยุปราราในครั้งนั้นด้วยพระองค์เองและต้องทรงคำนวณตั้งแต่ตั้นจนสุดท้าย ไม่อาจจะทรงใช้ข้อมูลจาก
ปฏิทินการเดินเรืต่างชาติได้ และบทความที่ตั้งข้อสังเกตว่า ทรงใช้ความรู้ทั้งจากสองศาสตร์ดังกล่าว

Call No. DS581 .พ1714

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri