infringiment case

ถาม - ตอบ ละเมิด / เดือนเด่น นาคสีหราช, พรประภา จันทรุกขา, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561

หนังสือ ถาม - ตอบ ละเมิด เล่มนี้มีเน้อหาเกี่ยวกับกฎหมายละเมิดในลักษณะถามตอบ โดยการสรุปหลักกฎหมายเรียงตามมาตราอย่างเป็รระบบ สั้นกระชับและเข้าใจง่าย มีตัวอย่าง
ประกอบในลักษณะโจทย์อุทาหรณ์ซึ่งดัดแปลงมาจากคำพิพากษาศาลฎีการ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้เตรียมสอบในระดับต่างๆ

Call No. KPT834 .ด6115

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website