python coding

Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว / สุชาติ คุ้มมะณี, นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562

หนังสือ Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ให้สามารถเรียนรู้เขียนโปรแกรมด้วยตนเองแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ขอบเขตเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนในระดับมัธยม เพราะภาษาไพธรอนถูกบรรจุในหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ หนังสือเล่มนี้จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาการคำนวณโดยฌแพาะพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย การจำแนกรูปแบบของปัญหา การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา และ
โครงสร้างข้อมูล ส่วนเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย การเตรียมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจได้ รู้จักไพธรอนและเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนโปรแกรมไพธรอนเบื้องต้น

Call No. QA76.73.P98 .ส42

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri