python coding

Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว / สุชาติ คุ้มมะณี, นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562

หนังสือ Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ให้สามารถเรียนรู้เขียนโปรแกรมด้วยตนเองแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ขอบเขตเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนในระดับมัธยม เพราะภาษาไพธรอนถูกบรรจุในหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ หนังสือเล่มนี้จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาการคำนวณโดยฌแพาะพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย การจำแนกรูปแบบของปัญหา การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา และ
โครงสร้างข้อมูล ส่วนเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย การเตรียมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจได้ รู้จักไพธรอนและเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนโปรแกรมไพธรอนเบื้องต้น

Call No. QA76.73.P98 .ส42

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website