power game

The power games : เกมสร้างอำนาจเพื่อชนะใจคน : 64 วิธี สร้างอำนาจให้ตัวเรา เพื่อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ์ / เขียนโดย
เฮนริก เฟ็กซิอัส (Henrik Fexeus) ; แปลและเรียบเรียงโดย วุฒินันท์ ชุมภู ; บรรณาธิการ สมชัย เบญจมิตร, นนทบุรี : บีมีเดีย, 2562

หนังสือ The power games : เกมสร้างอำนาจเพื่อชนะใจคน : 64 วิธี สร้างอำนาจให้ตัวเรา เพื่อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ์ จำแนก 64 วิธีออกเป็น 4 หมวด คือ 1. วิธีกระตุ้น
กลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดความคิดแบบหบึ่งเป็นการเฉพาะ 2. วิธีใช้แบบแผนทางภาษาเพื่อโน้มน้าวความคิดคนอื่น 3. วิธีสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ทำให้คนอื่นอยากหันมา
ช่วยคุณ 4. วิธีปฏิบัติตนหากมีใครออกมาขัดขวางความต้องการของคุณ

Call No. BF618.T35 .ฟ51

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri