crucial

เรื่องสำคัญต้องพูดเป็น / เคอร์รี่ แพ็ตเตอร์สัน ... [และคนอื่นๆ] เขียน ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ แปล, กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562

หนังสือ เรื่องสำคัญต้องพูดเป็น แนะนำความสำคัญของการสนทนา โดยเฉพาะการสนทนาครั้งสำคัญ กับคนสำคัญ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ด้วยการใช้เทคนิค ทักษะ และเครื่อง
มือ ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสนทนา เช่น วิธีการยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง วิธีช่วยให้รู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง วิธีสังเกตการสนทนาที่ไม่
ปลอดภัย วิธีเดินหน้าพูดคุยต่อแม้ผ่านความโกรธ กลัว หรือเจ็บปวด วิธีพูดโน้มน้าวโดยไม่ให้รู้สึกรำคาญ วิธีรับฟังอีกฝ่ายที่ระเบิดอารมณ์หรือไม่ยอมพูด วิธีเปลี่ยนการสนทนาไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ


Call No. BF637.C45 .พ414 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri