MLM

MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐี / สมชาติ กิจยรรยง, ไชยวัตร พัชรพรพงศ์, กรุงเทพฯ : สมาร์ท ไลฟ์, 2562

หนังสือ MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐี เล่าเรื่องจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำธุรกิจเครือข่ายด้วยอุดมการณ์ สร้างสรรค์พัฒนา เรียนรู้การตลาดแบบดึงดูดกับการ
ตลาดของธุรกิจขายตรงควบคู่ไปด้วยอธิบายหัวใจของธุรกิจคือ รูปแบบวิธีการกลยุทธ์เทคนิคและศิลปะในการชักชวนผู้คนเข้าสู่ถนนธุรกิจหรือเครือข่าย

Call No. HF5415.126 .ส163 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri