2silvereconomy

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Sliver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปทุมธานี :
กระทรวง, 2562

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตอน Sliver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย นำเสนอความเปลี่ยนแปลงของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น และส่งผลอย่างไรต่อประเทศ
เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ และความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทำให้เกิดธุรกิจใดบ้างที่มารองรับสังคมคนชรา เช่น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ ประเทศไทยมีจุดขายในแง่
เศรษฐกิจผู้สูงวัยอย่างใด โครงร้างพื้นฐานสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค นวัตกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ตลอดจนอนาคตประเทศไทยกับอนาคตเศรษฐกิจ
ผู้สูงวัย

Call No. Q111 .ห15 ล.12

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri