coding theory

ทฤษฎีรหัส / พัฒนี อุดมกะวานิช, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ทฤษฎีรหัสเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์สร้างรหัสที่เชื่อถือได้ในแง่การที่สามารถตรวจสอบพบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่กำหนด
และใช้สะดวกในแง่การเข้ารหัสและถอดรหัสได้ง่าย ทฤษฎีรหัสแบ่งตามความต้องการใช้ได้หลายสาขา แต่ในที่นี้สนใจทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต คณิตศาสตร์ที่ใช้ ได้แก่ พีชคณิตเชิงเส้น
และพีชคณิตนามธรรม เนื้อหาในหนังสือ เช่น รหัสตรวจพบข้อผดพลาด และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสเชิงเส้นฐานสอง ศึกษารหัสเชิงเส้นบนฟีลด์ เป็นต้น

Call No. QA268 .พ113 2560

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri