2Ratchadumnuan road

งานวิจัยเรื่องถนนราชดำเนินกับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2457-2557 : ศึกษากรณีชุมชนหลังวัดราชนัดดา / โดย กนิษฐา ชิตช่าง,
กรุงเทพฯ : ก. ชิตช่าง, 2562

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการวิจัย เรื่องถนนราชดำเนินกับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2457-2557 : ศึกษากรณีชุมชนหลังวัดราชนัดดา เป็นงานวิจัยที่สะท้อนมุมมองประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สามัญชนที่อาศัยริมถนนราชดำเนินมากกว่า 100 ปี โดยใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลที่มีช่วยชีวิตในสมัยต่างๆ หรือทายาทของข้าราชการนับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ประกอบกับเอกสารต่างๆที่เป็นทั้งประกาศ กฎหมาย และงานวิจัยอื่นๆ ตลอดจนจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนหลังวัดราชนัดดาเป็น
เวลาไม่ต่ำกว่า 8 ปี จนสะท้อนออกมาเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Call No. DS589.B2 .ก15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri