2rational choice theory

จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล / ไชยันต์ ไชยพร, กรุงเทพฯ : Way of Book, 2560

หนังสือ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเล่มนี้ แสดงให้เห็นว่า Rational choice theory มีอิทธิพลอย่างมากกับ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญา รวมถึงรัฐศาสตร์สมัยใหม่
ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือความสมเหตุสมผล คืออะไร อะไรคือการมีเหตุมีผลหรือการสมผลของ เจ้าของร้านขายหมูกะทะต่อพ.ร.บ.สถานบริการ หรือจะเป็นความสม
เหตุสมผลที่คิดจากการได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดโดยการลงทุนน้อยที่สุด คำถามคือ ตัวเรามีเหตุผลแค่ไหน เช่นกรณีคนไทยขับรถผ่าสัญญาณไฟแดง หรือการขัยรถสวนเลน หนังสือเล่ม
นี้จึงนำเสนอ ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผลทั้งในแง่ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์

Call No. HB846.8 .ช96 2560

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri