2technical nalysis

กำไรหุ้นแน่ แค่ใช้ Technical Analysis : ฉบับ Elliott Wave, Super Pitchfork และ The Best Trendline / โดย ดม ดอนชัย, นนทบุรี :
ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2557

หนังสือ กำไรหุ้นแน่ แค่ใช้ Technical Analysis : ฉบับ Elliott Wave, Super Pitchfork และ The Best Trendline เล่มนี้บรรจุข้อมูลวงจรโครงสร้าง และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดเมื่อ พ.ศ. 2518 จวบจนปัจจุบัน ซึ่งจะชี้ให้เห็นจังหวะการลงทุนให้เป็นไปตามแนวโน้มของตลาด การเรียนรู้กฎพื้นฐาน เป็นเรื่อง
สำคัญ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งอธิบายการใช้เครื่องมือทางเทคนิคขั้นสูง เทคนิคการบริหารพิร์ต จังหวะการเข้า-ออกจากตลาด แน้วโน้มของตลาด และการนับคลื่น
Elliott Wave Theory

Call No. HG4661 .ด162 2557

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri