coal

อะไรอยู่ในถ่านหิน / ฐิตินันท์ ศรีสถิต, นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานในชุด ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลและความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับถ่านหินกระบวนการผลิตและกระบวนการใช้งานถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

Call No. TN802 .ฐ34

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri