2life beyond boundary

ไกล กะลา / เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน เขียน ; ไอดา อรุณวงศ์ แปล, กรุงเทพฯ : อ่าน, 2562

หนังสือ ไกล กะลา เป็นอัตชีวประวัติของผู้เขียนที่เติบโตขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องอพยพหลีกหนี้สงครามข้ามทวีป เล่าเรื่องการศึกษาสมัยเด็ก และการใช้ชีวิตในไอร์แลนด์
จนกระทั่งเข้าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมหาวิทยาลัยคอร์แนลทำให้ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้น การได้เรียนร่วมกับ
นักศึกษาที่มาจากประเทศในกลุ่มนี้ เท่ากับเป็นการเปิดโลกของผู้เขียนให้กล้างขวางยิ่งขึ้นการทำงานในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเชีย เหมือนกันหลุดออกจากกรอบเขตแดน
หรือพรมแดน กลายเป็นกบที่ไกลกะลา

Call No.D15.A53 .อ75

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri