2urban design

วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง : แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง / ศิวพงศ์ ทองเจือ, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2562

หนังสือ วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง : แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองในระดับสากล โดยเฉพาะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป้นแนวทางในการปรับปรุงวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองให้มีความก้าวหน้าทันสมัย เนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง ความรู้พื้นฐาน กระบวนทัศน์ของการ
ออกแบบชุมชนเมือง กรอบการทำงาน การประกอบอาชีพการออกแบบชุมชนเมือง การควบคุมวิชาชีพนักอกแบบชุมชนเมือง และบทบาทของนักออกแบบชุมชนเมืองในไทย

Call No. NA9031 .ศ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri