2sitting to death

Sitting to death นั่งนาน = ตายเร็ว / สันทณี เครือขอน เขียน ; yodcoconut วาดภาพประกอบ, กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562

ทำไมนั่งนานจึงเป็นฆาตกรเงียบ นั่งนานเกี่ยวกับโรคสมอง การสะสมไขมัน ความดันโลหิต และโรคกระดูกอย่างไร หนังสือ Sitting to death นั่งนาน = ตายเร็ว เล่มนี้อธิบายความซับว้อ
นของการนั่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยการอธิบายชีวกลศาสตร์การนั่ง โครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อในท่านั่ง แรงที่ส่งผลกระทบกับร่างกาย ท่านั่งที่เป็นปํยหา การปรับท่านั่ง
การเลือกเก้าอี้นั่ง การจัดโต๊ะและอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน รวมทั้งท่าออกกำลังกายบนเก้าอี้เพื่อการนั่งอย่างเป็นสุข

Call No. RA776.95 .ส115

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri