local income

ปกิณกะท้องถิ่นไทย : เพิ่มรายได้ท้องถิ่นง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ / วุฒิสาร ตันไชย, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558

หนังสือ ปกิณกะท้องถิ่นไทย : เพิ่มรายได้ท้องถิ่นง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ เล่มนี้เน้นประเด็นการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ที่
ไม่ใช่ภาษีโดยแบ่งการอธิบายคือ ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ และประเภทของรายได้ ภาพรวมเกี่ยวกับ
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าธรรมเนียมหรือการจัดเก็บรายได้จากการบริการสาธารณะและสร้างการพัฒนา รายได้จากกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อ
สังคมของท้องถิ่น ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อวางทิศทางการหารายได้และการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

Call No. HJ9574.55 .ว43

http://intanin.lib.ku.ac.th/record=b1491566~S0*thx


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri