epidemeology research

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ / จรณิต แก้วกังวาล, [นครปฐม] : จ. แก้วกังวาล, 2562

ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิจัยมือใหม่ นักศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือนักวิจัยมืออาชีพที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยนำเสนอแนวทาง
การทำวิจัยทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข ที่ประสาน 3 ศาสตร์พื้นฐานเข้าด้วยกัน คือ ระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และ ชีวสถิติ เริ่มต้นตั้งแต่การประเด็นวิจัย
การออกแบบและวางแผนการวิจัย คำศัพท์ในวงการวิจัย กลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล จุดมุ่งหมายหลักและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ของปัจจัยต้นทางกับผลลัพธ์
สุดท้าย เป็นต้น

Call No. R850 .จ17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website