2conflict management

การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2561

หนังสือ การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน เล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และบางเหตุการณ์ยังส่งผลกระทบมาจนถึงสังคมปัจจุบัน และวิเคราะห์ให้เห็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้น

Call No. HM1121 .ธ121

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri