arctic

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา / พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์, กรุงเทพฯ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561


หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางไปทำการวิจัยและการใช้ชีวิต 4 สัปดาห์ ในแผ่นดินแอนตาร์กติกา โดยทำการวิจัยร่วมกับนักวิจัยอื่นๆที่สถานีเกรท วอลล์ ซึ่งเป็นสถานี
วิจัยแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแอนตาร์กติกา ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตแบบจีน และการเรียนรู้การทำงานร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์จีน และการปรับตัวให้เข้ากับวิถีธรรมชาติแห่งขั้วโลกเหนือ

Call No G860 .พ38

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri