tranculturalism

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม / ปรีดา อัครจันทโชติ, กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

หนังสือ การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม เล่มนี้นำเสนอมุมมองของแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรมในบริบทของการสื่อสาร ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค
ประกอบด้วยเหตุการณ์ร่วมสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นทั้งเนื้อหาแนวคิดทฤษฎี และภาคปฏิบัติของแนวคิดการข้ามวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Call No. P94.6 .ป17

หนังสือน่าอ่านทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri